woensdag 29 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 6

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 6: Vee

De koran begon met een hoofdstuk dat De Koe heet, en vijf hoofdstukken later krijgen we het vee. Deze soera is geschreven aan het einde van Mohammeds betrekkelijk improductieve, dertien jaar durende zendingsperiode in Mekka, waar hij slechts 150 bekeerlingen wist te verzamelen. Mohammed valt hierin de Arabische veelgodendienaars aan, die bepaalde dieren, zoals vee, associeerden met hun goden. Deze oude Arabische kwestie is voor christenen en andere moderne lezers minder troebel dan andere soera’s.

Toch zijn er ook met het zesde koranhoofdstuk een paar problemen:

  • God schiep de mens uit klei (soera 6:2)

  • Joodse voedseltaboes (zoals varkensvlees) waren een straf voor hun wandaden (soera 6:146)

  • Gij zult niet doden – behalve voor een rechtvaardige zaak. (soera 6:151)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier en hier.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat Mohammed en de zijnen weinig ophadden met dieren als goden is begrijpelijk. Religie is een middel tot het verkrijgen van macht over de mens. En uiteraard kon dat toen veel beter via Mohammed zelve lopen dan via een drachtige koe, die ook nog eens niet verordonneren kon dat er een paar honderd joden over de kling gejaagd moesten worden. Aan deze afgoderij moest dus snel een eind gemaakt worden. Tenzij het Mohammed vergund was als buikspreker een koe tot praten te nopen. Het is mij niet bekend of hij daartoe pogingen ondernomen heeft.

Eigenlijk is de uitschakeling van het vee als goden te zien als de staatsgreep Avant la lettre. Zoiets als een geslaagde versie van de Ludendorff-Hitler-Putsch.

Overigens beken ik terstond ook wel eens aan dierlijke veelgoderij gedaan te hebben. Voor mij waren mijn twee katten ware goden. Als deze heilige dieren mij de doorgang belemmerden maakte ik gewoon een omweg. Helaas zijn ze in inmiddels tot het kattenhogere geroepen.


filantroop

Anoniem zei

Lekker constructief betoog !!
Moslims zeggen... (Welke moslims goede journalistiek gebruikt hoor en wederhoor en bronvermelding)

Nu ik, Christenen zeggen dat wij niets begrijpen van de bijbel.

Dit is geleuter en stemmingmakerij.
Bovendien gebruik je de verkeerde nummering van de Soera. Zelf heb ik ook wel mijn bedenkingen over alle heilige boeken en geloven. In ieder heilig boek staat wel iets dat niet meer strookt met de hedendaagse normen waarden rechtstaat of grondwet. Vooralsnog mis ik één ding wederzijds respect.

Als je de moslim niet respecteerd verwacht dat dan ook niet terug.

Binnen een dialoog bereik je meer dan een weblog met dezelfde strekking als "de wijzen van Sion"

Wil je een verandering bewerkstelligen verzamel vooral gelijkgestemde mensen om je heen dan zal het vast lukken. We schakelen nu terug naar 30 januari 1933 etc

Ga vooral zo door stemt u soms Wilders ?

Mores-mores zei

@Frank van der Laan:

De nummering van de koran kan hoogstens een vers of twee, drie verschillen, daarover twisten is dus een non-argument, temeer daar Louis Palme dit al in hoofstuk 1 van de serie heeft behandeld.

Wat de bijbel betreft: er is al eeuwen een wetenschappelijke bestudering van dit boek, met als resultaat dat men de bijbel beschouwt als een historisch (linguistisch, religieus etc.) document door mensen gemaakt. Of je nu wel of niet gelooft, doet daarbij niet ter zake. Helaas is deze afstandelijke benadering in de islamitische wereld taboe. Daar gelooft men dat de koran ongeschapen is en het letterlijke woord van god.

Ik verwijs u naar eerder afleveringen van deze serie, waarin Palme laat zien dat het vaak onduidelijk wie de ikpersoon is in de koran: Allah zelve of Mohammed. Ook toont hij aan waar de koranauteurs passages uit de tora en de bijbel nogal krom hebben overgenomen.
Kwestie van tekstvergelijking, iedere 12-jarige kan dat nadoen en ziet dan hetzelfde.

Wat de dialoog betreft: ik ben het met u eens dat dat nuttig kan zijn. Maar deze serie kan toch ook een aardig uitgangspunt zijn voor een dialoog?

Wat de nazistisch-islamitische hoax van De Wijzen van Sion te maken heeft met een tekstkritische benadering van heilige boeken, is me niet duidelijk.

Gelijkgestemde mensen verzamelen voor een verandering is mooi, maar dan hebben we het over een maatschappelijke verandering. En daar gaat deze serie niet over.
Of bepleit u soms dat alle boekrecensies moeten worden vervangen door peilingen van enquetebureaus?

Tot slot heeft wat ik stem (VVD) hier erg weinig mee te maken. Tekstkritiek heeft niets met politieke voorkeur te maken (als het goed is tenminste - tenzij u pleit voor propaganda).

Anoniem zei

Gut, het filosoferen over de koran zou verband houden met het aan de macht komen van Hitler, en de Protocollen van de wijzen van Sion. Het antisemitisme en de jodenvervolging dus. Zwijg over de koran, anders maakt u zich met terugwerkende kracht schuldig aan…

Toch een gotspe, als je juist de judeofobe cultus van de koran in ogenschouw neemt, en deze op tal van plekken waar de islam zich bevindt, tot praktijk gevoerd ziet.
Je moet van een ongekende lichtzinnigheid (krankzinnigheid vind ik net weer iets te drastisch) getuigen als je het neuzelen over de koran met Hitler en Himmler in verband brengt.
Je zou bijna vermoeden dat de Groot-Moefti tijdens het industriële moorden in Auschwitz niet even om de hoek kwam kijken, en Mein Kampf naast de koran geen besteller is in de islamitische habitat.
Trouwens, wat hebben de vrienden van de islam toch met het nationaal-socialisme? Zodra het onderwerp islam aangesneden wordt hagelt het termen uit die duistere periode, alsof Pavlov zelf ze conditioneerde.

En ach wee, Wilders er ook nog even bijgehaald.

Eigenlijk lijkt van der Laan te hunkeren naar de invoering van het meulenbelten alhier. Wie weet als het van hogerhand opgelegd wordt.

filantroop

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Unknown zei

Wie zegt dat Mores 'de moslims niet respecteerD'?
Bent u al zo besmet door het gehits over 'beledigingen' en 'respect' dat tekstanalyse en kritiek in uw ogen wijst op een gebrek aan respect?

Michiel zei

Van der Laan schreef,

-"Vooralsnog mis ik één ding wederzijds respect."-

Respect is iets dat eerst verdiend moet worden.

-"Als je de moslim niet respecteerd verwacht dat dan ook niet terug."-

Respect voor (individuele) moslims is wat anders dan respect voor de islam. Wat mijzelf betreft, ik gruw van de islam.

Anoniem zei

MORES sluit je blog! Het staat vol met onzin!!!!!!!