zondag 19 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 3

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 3: Het Huis van Imraan

De titel van deze soera slaat alleen ergens op als je begrijpt dat Imraan een verbastering is van Amram, de vader van Aäron, Mozes en Miriam. Welnu, hier was Allah in de war. Hij dacht dat deze Miriam Maria was (zie Matthëus 26:59), de moeder van Jezus (beiden Mariam in het Arabisch). Hierbij de tekst uit de koran:

Herinner jullie de woorden van Imraans vrouw. ‘Heer’, zei ze, ‘Ik wijd bij gelofte aan U wat in mijn buik is. Aanvaard het van mij, U alleen hoort alles en weet alles.’

En toen ze was bevallen van het kind zei ze: ‘Heer, ik heb een dochter gebaard’ – God wist heel goed waarvan ze was bevallen: het mannelijke is niet als het vrouwelijke – en ik heb haar Maria genoemd. Bescherm haar en al haar nakomelingen van Satan, de vervloekte.’

Haar Heer aanvaarde het kind genadig. Hij liet het goed opgroeien en vertrouwde de zorg voor haar toe aan Zacharias.
(soera 3:35-40)

Een paar verzen later heeft Zacharias een zoon genaamd Johannes.
Iedereen met een rudimentaire bijbelkennis weet dat Mozes rond 1500 voor Christus leefde en dat Maria, Zacharias en Johannes de Doper in de eerste eeuw AD leefden. De alwetende Allah maakte in zijn relaas dus een sprong van 1500 jaar van Amran naar Maria, Johannes en de geboorte van de Messias. Deze ontzaglijke fout is een van de hoofdredenen dat het verspreiden van de bijbel onder moslims verboden is in de meeste islamitische landen.

Een van de beschuldigingen van de islam aan het adres van christenen en joden is dat ze hun heilige teksten hebben vervalst en verdraaid. Zie soera 2:211 en 5:13. Het is onwaarschijnlijk dat Mohammed ooit een exemplaar van de torah of de bijbel heeft aanschouwd, en de mensen die verhalen uit deze boeken voordroegen aan Mohammed hebben wellicht de oorspronkelijke tekst verkeerd weergegeven. Het lijdt echter geen twijfel dat talrijke torah- en bijbelmanuscripten dateren van de vierde eeuw (voordat de islam een godsdienst werd) en er zijn geen fundamentele verschillen tussen die vroege handschriften en dezelfde heilige boeken die tegenwoordig worden gedrukt.

Enkele voorbeelden van andere problematische passages uit soera 3:

  • De gelovigen moeten de ongelovigen niet als vriend verkiezen boven de gelovigen. (soera 3:28)

  • Bij de kruisiging wierpen ze loten om te zien wie Maria onder zijn hoede zou nemen (in het Nieuwe Testament verloten de Romeinse soldaten Jezus’ mantel). Vergelijk soera 3:44 met het evangelie van Johannes, 19:23-27.

  • God is de beste plannenmaker. (soera 3:54)

  • Joodse voedselrestricties waren een straf voor zondigen. (soera 3:93)

  • Jullie die geloven! Maak geen vrienden buiten jullie eigen kring. (soera 3:117)

  • Wij zullen de harten van hen die ongelovig zijn angst aanjagen. (3:151)


De eerste twee delen van deze serie staan hier en hier.

- - - - - - - - - - - -

Het koranblog van Robert Spencer is nu ook in het Duits vertaald: Das Koran-Blog.

Geen opmerkingen: