vrijdag 24 augustus 2007

Baarsjes mag je niet discrimineren

Update 27 augustus:
NRC Handelsblad veegt extreem-rechtse sites en 'anti-islamsites' op één hoop.

- - - - - - - - - - - -

Toppunt van integratie: het Meldpunt Moslim Discriminatie in Amsterdam heet vanaf 1 oktober Meldpunt Discriminatie De Baarsjes en is er voor iedereen.

De Telegraaf schreef vandaag dat de deelgemeente De Baarsjes twee jaar geleden bij de oprichting 'in overleg met twee moskeëen' (de Aya Sofia, of de Westermoskee zoals sommige mensen zeggen, en de Ghousia Mashid) voor de huidige naam koos. Die naam moest het klachtenloket ‘zo laagdrempelig mogelijk maken voor moslims’. Zij zouden anders – bij de gewone antidiscriminatiebureaus? – mogelijk niet over hun negatieve ervaringen willen vertellen, was de achterliggende pampergedachte. Vooral traditionele, oudere moslims hadden volgens de deelgemeente behoefte aan deze Apartheid ‘omdat de emoties soms hoog oplopen’.

'Het Meldpunt was toen ook al voor iedereen toegankelijk, maar richtte zich primair op moslims. De naam dekte de lading nooit echt goed’, aldus het stadsdeel nu. Sinds de oprichting van het meldpunt in oktober 2005 kreeg het stadsdeel er geregeld vragen over van inwoners en lokale politici.

Elsevier schreef op 6 oktober 2005: Wie verantwoordelijk is voor de financiering van het meldpunt is niet duidelijk.
Het meldpunt kreeg wel wat subsidie. Motief: als de moslims een eigen klaagmuur hebben, zullen ze niet zo snel radicaliseren. Vreemd, want hoeveel van die oudere gastarbeiders staan in de kaartenbak van de Aivd? Niet één, durf ik te wedden.

De afgelopen twee jaar kreeg het meldpunt 67 klachten binnen. Van de meldingen kwam volgens De Telegraaf bijna de helft van moslims die ‘gediscrimineerd werden vanwege hun religie’ (eh… zich gediscrimineerd vóélden?), ruim de helft ging over iets anders. Daarentegen stelt deelgemeente De Baarsjes dat 81 procent van die 67 meldingen ging over discriminatie wegens ‘geloof of afkomst’.

Net als op de verrekijk en in de subsidiewereld is ook op het antidiscriminatiefront een oorlog om aandacht aan de gang. Eind 2004 richtte de AEL een eigen moslimdiscriminatiemeldpunt op omdat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) ‘stelselmatig klachten van moslims expliciet negeert’.

Dit bleek te betekenen: het MDI bemoeit zich ook met antisemitisme gepleegd door moslims. En dat kan natuurlijk niet, want joden zijn volgens Allah apen en zwijnen en Allah weet alles het beste. Dus mag je niet van discriminatie spreken als een moslim een jood uitscheldt of bedreigt. (Terzijde: de opgepakte moslimjongere die Ehsan Jami voor ‘kankerjood’ uitschold en hem een trap verkocht, is alweer op vrije voeten.)

Behalve dat ding in De Baarsjes bestaat ook het Meldpunt Discriminatie Amsterdam nog. Dit meldpunt is samen met het COC én de stichting Islam & Burgerschap een campagne begonnen tegen homodiscriminatie.

‘Het is voor het eerst dat voormannen van een islamitische en een homo-organisatie samen ten strijde trekken tegen discriminatie’, juicht het COC op zijn website. En ja hoor, daar komt de politiek-correcte aap uit de mouw: ‘In een samenleving waar homo’s worden gepest [sic]’, zegt COC-voorzitter Frank van Dalen, ‘komen ook allochtonen in de verdrukking.’

Tuurlijk, het is allemaal de schuld van de blanke heteroseksuele kostwinner.

Dit jaar ontving genoemd meldpunt al 60 klachten over homodiscriminatie. Bij de meeste waren ‘allochtonen’ betrokken (lees: Marokkanen en Surinaamse negers). Maar die 60 zijn het topje van de ijsberg omdat veel homo’s uit angst voor wraak geen aangifte te doen.
Van de klachten die in 2005 in behandeling werden genomen, ging een kwart over discriminatie wegens ras, afkomst (hier liften de Marokkaanse moslims graag op mee) en huidskleur. Bijna het dubbele aantal ging over leeftijdsdiscriminatie (daar lees je zelden iets over!). Slechts 7 procent had te maken met discriminatie wegens godsdienst of levensovertuiging (ik vermoed hier een flink dark number van uitgetreden moslims die bang zijn om zich te melden). En 6 procent betrof homodiscriminatie.

Mohamed Sini van Islam & Burgerschap zei op het openingsfeestje voor de campagne: ‘Gelet op het karakter van de klachten is het belangrijk dat homo’s en moslims de handen ineenslaan. Ik hoop dat deze gelegenheid wordt gebruikt om elkaars ogen te openen, elkaars handen te pakken, zodat we in harmonie kunnen samenleven.’

Briljant idee, dat brede navolging verdient. Laat kinderen ook samen optrekken met pedofielen, avondwinkeliers met berovers en moordenaars enzovoorts. Kansen te over voor een harmonieuze samenleving.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Het aantal meldpunten 'discriminatie' die in dienst zijn van de bezetter neemt gestaag toe.

Voor een bijna volledig overzicht heeft de NRC gezorgd in een oprisping van politieke correctheid.
Wij danken de NRC voor de moeite om het verzet tegen de Islamisering van ons land op deze ludieke manier te bundelen en profiel te geven.
De gedachtenpolitie zal de komende tijd overuren moeten maken want iedere echte Nederlander wil nu zijn mening kwijt over de multikul en het fenomeen collaboratie.

(Komt men niet op deze lijst voor en voelt men zich gepasseerd dan kan men een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten).

Tristan

AJ zei

Het valt mij tegen dat ik nog niet van mijn bed ben geligd en naar een Goelag ben afgevoerd.

Is het toegestaan te melden dat op deze site Google Ads reclame maakt voor halalhypotheken?

Anoniem zei

Very good! Links is inderdaad voorstander van Apartheid geworden. Moslims zullen ook in het park hun eigen bankjes krijgen. Ben je daar tegen, of wil je dat verbieden dan ben je extreem-rechts. Links draait om, links draait door.

Mores-mores zei

Het droevige is dat NRC Handelsblad zo slecht geïnformeerd is dat ze niet weten dat de 'anti-islamsites' die ze noemen, zich verzetten tegen de pro-nazi-tak van de islam.
Zie hiervoor de film The Islamic Mein Kampf en alle waardevolle informatie op de site Terrorism Awareness Project.