maandag 27 augustus 2007

Een beetje corrupt is in de Bijlmer niet erg

Update 31 augustus: op de PvdA-site stond een bericht dat alweer is verwijderd (sic). Voorzitter Ruud Koole heeft maandag op radio 1 gezegd dat de drie PvdA-deelraadsleden in Amsterdam-Zuidoost die zijn geschorst wegens belangenverstrengeling van hem hun werk weer mogen hervatten.

- - - - - - - - - -

Update 31 augustus: Binnenlands Bestuur van deze week over de 'openlijke ruzie' tussen de Amsterdamse Rekenkamer en bureau Bing.
‘Bing is op de stoel van de politiek [lees: de PvdA] gaan zitten’, zegt Rekenkamerdirecteur Eiff.
En de jij-bak van Bing-directeur Kolthoff: de Rekenkamer maakte ‘elementaire fouten’ in haar eerdere onderzoek naar belangenverstrengeling in Amsterdam-Zuidoost.

- - - - - - - - - -

Update 29 augustus: de Volkskrant citeert PvdA-fractievoorzitter Lourens Burgers: ‘Voor de politiek was het erg dat het beeld is ontstaan dat politici graaiers zijn. Het zijn allebei goede rapporten, maar BING heeft meer doorgevraagd. Dat geeft meer nuance.’
Lees: Bing heeft nieuwe verklaringen van de geschorste deelraadsleden opgenomen en hun gedrag vergoeilijkt. Rekenkamervoorzitter Eiff noemt het dan ook terecht een 'politiek rapport'.

Elsevier besteedt er ook aandacht aan. Hier zegt Burgers dat de Rekenkamer 'had moeten doorvragen'. Je moet maar durven om de beroepsrekenaars een onvoldoende te geven.

- - - - - - - - - - - -

De drie wegens belangenverstrengeling en zelfverrijking uit de deelraad Zuidoost gezette PvdA-politici zijn vrijgepleit door Bureau Integriteit (BING) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Ach, ze hadden misschien niet moeten meestemmen over de subsidie aan hun eigen etnische welzijnsclubjes, maar zelfverrijking kun je het toch echt niet noemen als het maar om een paar duizend euri gaat.
Dank je wel, PvdA, voor het betalen van deze 'contra-expertise' tegen het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer, dat een klein deel van de subsidiebeerput onder de loep nam.

Want hoe gaat dat in de in de bananenrepubliek aldaar, waar de PvdA de absolute meerderheid heeft in de deelraad en ook de baas is in de top van de ambtenarij, het openbaar onderwijs, het welzijn en het (sociale) wonen? Een voorbeeld uit het Rekenkamerrapport: een instelling (de stichting Verzeker je Toekomst, van de PvdA-afdelingsvoorzitter Niek Bolte) dreigde geen subsidie meer te krijgen wegens geen accountantsverklaring: De commissie Bezwaarschriften komt tot het
advies de subsidie alsnog vast te stellen, omdat de instelling niet kan worden gevraagd gegevens te verstrekken, die zij zelf niet heeft.


Volmaakt absurdistisch, net als de subsidie van 80.000 per jaar die het Surinaamse hosselcafé de Bolletrie krijgt. Het stadsdeel betaalt hun huur (de prijzen van drankjes zijn commercieel en er wordt ook entree geheven), maar doet dat rechtstreeks aan de exploitant van het voor de zwarte onderklasse bestemde, en uiteraard ook weer geheel gesubsidieerde CEC-gebouw (Cultureel Educatief Centrum), waar onder meer ook het volstrekt nuttoze Vrouwen Empowerment Centrum (ruim 2 ton per jaar voor Surinaams hoofddoekjes vouwen op weg naar de arbeidsmarkt) en Faya Lobi (1 ton per jaar voor gesubsidieerd rondhangen door Surinaamse mannen) zijn gevestigd.

De Rekenkamer stelde naar aanleiding van de Bolletrie inlevend vast: 'Hierdoor ontstaat voor de gesubsidieerde instelling een zeer gecompliceerde situatie, waarbij ze een subsidie niet ontvangen, maar zich daar wel over moeten verantwoorden.'

De geschorste en nu volgens Bing gerehabiliteerde Egbert Doest ging, zo meldde de Rekenkamer, in de fout omdat hij tegen een motie stemde om de subsidie voor de stichting Bolletrie te staken, een organisatie waarvoor hij als administrateur werkzaam was.
Geschorst deelraadslid no. 2 André Bhola diende in 2004 een motie in voor extra geld voor de gemeenschappelijke ruimte van een woongroep waarvan hij zelf deel uitmaakte.
En de derde geschorste politicus, Mala Eckhardt-Angna, volgde gratis een cursus waarvoor zij als raadslid een subsidie mogelijk had gemaakt.

In Het Parool zegt Rekenkamerdirecteur Victor Eiff: 'De onderzoekers komen in grote lijnen tot dezelfde conclusies als wij, maar vinden het allemaal minder erg. Als verzachtende omstandigheden worden argumenten aangevoerd die twijfelachtig zijn, zoals de geringe omvang van het persoonlijk voordeel of het feit dat anderen ervan op de hoogte waren.'

Eiff vindt het merkwaardig dat het verweer van de betrokken deelraadsleden in de contra-expertise in sommige gevallen haaks staat op de reactie die de Rekenkamer van hen kreeg.

Hoe nu verder? Volgens Het Parool wil de PvdA in Zuidoost dat het landelijk bestuur een commissie instelt die moet besluiten wat er verder met de raadsleden moet gebeuren.

Rekenkamerrapport, rapport van gemeentelijk Bureau Integriteit, contra-expertise van Bing: en nu wéér een commissie. En als die er niet uitkomt?

Ik heb er een hard hoofd in. Bureau Integriteit legde al verzachtende, multiculturele normen aan (conclusie: het 'risicoprofiel' van Zuidoost wijkt niet af van wat elders in Nederland gebruikelijk is en verder is het juist goed voor de maatschappelijke inbedding dat allochtoonse deelraadsleden ook actief zijn in gesubsidieerde welzijnsclubs). De PvdA is in de grote steden sterk afhankelijk van allochtoonse stemmen voor het voortzetten van haar machtsbasis.

Overal is wat, en Syp Wynia van Elsevier merkte op 4 juli al op dat autochtone politici belangenverstrengeling iets slimmer toedekken. Maar het blijft bizar dat PvdA-fractievoorzitter Lourens Burgers op de roerige deelraadsavond in Zuidoost waar de drie sjoemelaars werden geschorst (nadat PvdA-'wethouder' Harry Verzijl voor iedereen zichtbaar het mafiagebaar maakte met de vinger langs de keel, toen coalitiepartner VVD het niet pikte dat alle sjoemelaars mochten blijven zitten) het rapport van de Amsterdamse Rekenkamer in twijfel trok.

Dat rapport was 'niet wetenschappelijk', aldus Burgers, die in het dagelijks leven zelf als onderzoeker bij de VNG werkt, en via zijn chef dus dichtbij dat bureau Bing zit. Want er was geen dubbelblinde onderzoeksopzet en dus moest het onderzoek herhaald worden om te kijken of het wel deugde.
Menig financieel specialist op de publieke tribune trok verbaasd zijn wenkbrauwen op: was narekenen, toetsen of men zich wel aan de subsidieverordening hield en nagaan of de ambtenaren wel voldoende controleerden nu opeens hetzelfde als fundamenteel onderzoek naar stamcellen?

Zo slaagde Burgers in zijn opzetje om die contra-expertise erdoor te krijgen. En in een deelraad waar de PvdA tweederde meerderheid heeft, coalitiepartner VVD een schoothondje is en de oppositie wegens voorspelbare getalsverhoudingen nog geen komma veranderd krijgt, kan de kwestie nog lang doorsudderen. Zeker nu Ruud Koole plaats moet maken voor een nieuwe voorzitter.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed om dit relaas te lezen. Waarom publiceert u niet in De Pers? Lijkt me dat zij itt tot linksschrijvend nederland geen bezwaar hebben tegen dit soort stukken.

Anoniem zei

Zou het wellicht sommigen ontgaan zijn dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het landsbestuur naar de kroon steekt als mede-landsbestuurder, en daarbij steeds meer bepalend is geworden?

Vooral op het gebied van linksgeoriënteerd landsbestuur tref je de VNG steevast aan als staat in de staat. Zo was de VNG het meest invloedrijke en machtigste instituut dat het beleid van minister Rita Verdonk wist te frustreren en verijdelen.

Sedert het weer aantreden van de PvdA in het landsbestuur heeft de VNG nog meer furore weten te maken door het verkrijgen van een nog grotere invloed op het landsbestuur, en vooral door een niet onaanzienlijke financiële toezegging. Dat laatste omdat de mede door de VNG geëntameerde en geslaagde actie ten gerieve van de 26 000 gezichten heel wat meer kost dan de linkse politiek ons wil doen geloven.

De VNG is zonder electoraal mandaat een politieke factor geworden in het landsbestuur, en zonder dat het electoraat kan sanctioneren, zoals in een democratie een goed gebruik is.
Het oordeel over de zelfverrijking van PvdA’ers kan mij dan ook niet verwonderen.

Gelukkig heeft de dementerende VNG-moefti Deetman zijn vertrek als burgervader van mijn geliefde stad Den Haag aangekondigd, helaas pas na achterlating van een totaal vervuilde en verpauperde stad. Als troost echter de herinnering aan de foto waarop deze dwaas afgebeeld staat met een dronken ADO-suporter die zijn slurf aan de nieuwsgierige medemens toont. Eén van de schaarse hoogtepunten uit het burgermeesterschap van Deetman. `


filantroop

AJ zei

In hoeverre is dit een slechts een zaak voor een lokale overheid? Ik meen te herinneren dat Zuidoost 200 miljoen per jaar vanuit Brussel ontvangt. Ik ga dit eens uitzoeken. Dit loopt volledig uit de klauwen en reken maar dat ze zich nu redelijk onaantastbaar achten.

Anoniem zei

De fractievoorzitter van PvdA ZuidOost uit zijn twijfels over het rapport. De Amsterdamse Rekenkamer heeft het in feite al naar de vuilnisbak verwezen.

Het is nooit een prettig gezicht om iemand te zien sterven, maar van de stuiptrekkingen van de PvdA geniet ik.

4kante kurk in O gat

Anoniem zei

De begrafenisondernemer Jan Pronk is onderweg om de PVDA ten grave te dragen.
Wij zullen op het cruciale moment enige stilte betrachten.

Hebben zij iets bereikt buiten het invoeren van de AOW? Jazeker;
multiculturele samenleving, 40 probleemwijken, 1,2 miljoen moslims, verhoogde criminaliteit en het stapsgewijs invoeren van de sharia.
Dat er af en toe wat geld verdwijnt moge wij hun vergeven; niet ten eigen bate, maar dat geld was bestemd voor die arme illegalen die buiten het generaal pardon vallen.
Die stumpers moeten ook leven en men krijgt ze het land niet uit.
Het volgende pardon staat al in de steigers en dat gaat veel geld kosten.
Men zal een bijbaan moeten nemen om al die charitas te kunnen betalen.
Met een fors strafblad kan men solliciteren als buurtvader of buurtregisseur.
Bij het MDI komt men ogen te kort, maar dan moet men eerst lid worden van GroenLinks.

Op prinsjesdag wordt ons de rekening gepresenteerd van al die goede werken.

Zet u zich bijtijds schrap!

Tristan

Anoniem zei

De Bosbelasting (AOWers beroven van hun spaargeld) wordt eerder ingevoerd maar gisteren sodemieterde Guusje Sterkorst nog een bak geld in het diepte gat dat Nederland ooit heeft gekend.

Waar de blanke top de bruinen
voorziet van voer en beltegoed
onlangs nog voor veertigduizend
uit neerlands smalle beurs gewroet
ziet niemand dat 't schip ooit strand
ziet niemand dat 't schip ooit strand
u verdwijnt mijn nederland
u verdwijnt mijn nederland

Mores-mores zei

Allen dank voor uw steekhoudende reacties. Ja, dat die VNG op stoot in de vaart der volkeren, was ook mij opgevallen (de meeste topambtenaren in de steden zijn PvdA-lid).

@Arjan: ik houd me aanbevolen voor je spitwerk naar de EU-subsidies. Stukje maken misschien?