maandag 20 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 4

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 4: Vrouwen (an-nisaa)

Dit is ongetwijfeld de soera die het negatiefst over vrouwen spreekt. Elke vrouw die wil weten hoe het is om als mohammedaanse te leven, moet dit hoofdstuk lezen. Het begint met het probleem van mannen die weesmeisjes misbruiken. De oplossing: trouw met een, twee of drie vrouwen om de verleiding te weerstaan (soera 4:3). Is dit het woord van God?

Het grootste probleem met dit hoofdstuk is dat de kruisiging van Jezus glashard wordt ontkend.

Zij [de joden] hebben hem niet gedood, noch gekruisigd, maar ze meenden dat dat zo was. Degenen die het oneens waren over hem koesterden twijfels over hem; ze wisten niets over hem behalve pure speculaties; het is zeker dat ze hem niet hebben afgeslacht. God heeft hem tot zich omhoog gebracht. (soera 4:157-158)

Een ander groot probleem heeft te maken met de bewering dat Jezus niet Gods zoon was en dat Maria deel uitmaakte van de christelijke ‘Drieëenheid’.

De Messias, Jezus, de zoon van Maria, was niets anders dan Gods gezant en Zijn Woord dat hij richtte tot Maria: een geest afkomstig van Hem. Dus geloof in God en zijn gezanten en zegt niet: ‘Drie.’ Zie daarvan af, en het is beter voor jullie. Immers, God is één God. Goed verhoede dat Hij een zoon zou hebben! (soera 4:171-172; zie ook soera 5;115)

Wat het bevestigen van de evangeliën betreft: deze passages zijn in schril contrast het de algehele boodschap van het evangelie. Waarom zou de koran zulke stellige waarheidsaanspraken doen? Er was niets dat Mohammed als grote profeet onderscheidde, hij stamde niet af van een door God uitverkoren geslacht, hij verrichtte geen wonderen en hij kon zelfs geen zoon verwekken die na zijn dood zijn nieuwe godsdienst zou voortzetten. Om die reden moest Mohammed wel inkrimpen tot slechts een apostel, lager dat hijzelf, het ‘Zegel der Profeten’.

Overige verontrustende passages in het vierde hoofdstuk van de koran:

  • De volmacht om er tot vier echtgenotes op na te houden (soera 4:3).

  • Een man zal tweemaal zo veel erven als een vrouw. (soera 4:11)

  • Het is toegestaan om tijdelijke echtgenotes te hebben (soera 4:24).

  • De toestemming om vrouwen te slaan (soera 4:34)

  • De ongelovigen zijn jullie aartsvijanden. (soera 4:101)

  • Versaag niet in de achtervolging van jullie vijanden. (soera 4:104)


Zie ook de uitleg van Robert Spencer van JihadWatch over het begin van dit koranhoofdstuk.

Eerdere delen van deze serie staan hier, hier en hier.

Geen opmerkingen: