donderdag 23 augustus 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 5

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 5: De Tafel

Nóg een hoofdstuk met duidelijke toespelingen op de bijbel. De tafel verwijst naar het joodse paasfeest of het laatste avondmaal van de christenen, maar het verhaal in de koran is verstoken van zowel zijn joodse als christelijke betekenis.

’Jezus, zoon van Maria’, zeiden de discipelen, ‘kan jullie Heer vanuit de hemel een tafel naar ons neerzenden bedekt met voedsel?’

Hij antwoordde: ‘Vrees God, als jullie ware gelovigen zijn.’

‘We willen ervan eten’, zeiden ze, ‘zodat we onze harten kunnen geruststellen en weten dat het waar is wat u tegen ons hebt gezegd, en dat we ervan kunnen getuigen.’

‘O Heer’, zei Jezus, de zoon van Maria, ‘zend ons een tafel neer uit de hemel bedekt met voedsel, en dat diet een feest voor ons moge markeren en voor hen die na ons komen, een teken van U. Geef ons ons levensonderhoud; U bent de beste verzorger.’

God antwoordde: ‘Ik zend er een aan jullie. Maar wie van jullie daarna niet gelooft, zal gestraft worden als geen enkel mens ooit zal worden gestraft.’

Dan zal God zeggen: ‘Jezus, zoon van Maria, heb je ooit tegen de mensheid gezegd: “Vereer mij en mijn moeder als goden naast God”?’

“Glorie aan U”, zal hij antwoorden, “hoe had ik ooit iets kunnen zeggen waar ik geen recht op heb?” Als ik dat had gedaan, dan had U het zeker geweten. U weet wat er in mij omgaat, maar ik weet niet wat er in U omgaat. U alleen weet wat verboden is. Ik heb hen alleen verteld wat U me hebt aangeboden. Ik zei: ‘Dien God, mijn Heer en jullie Heer.’ Ik waakte over hen terwijl ik in hun midden leefde, en sinds U me tot U hebt genomen, heeft U over hen gewaakt.’
(soera 5:112-117)

In deze fictieve vertelling heeft de koran de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Alles wat hier staat, is weerzinwekkend voor de inwoners van het christendom: alsof het joodse paasfeest over eten ging en niet over redding, alsof Maria deel uitmaakt van de Drieëenheid, Jezus niet voor God kon spreken en God Jezus voor zichzelf terugnam. (Eén koranversie zegt: ‘Door U ben ik gestorven.’)
Wie wil weten wat de christenen echt geloven, kan terecht bij de bron uit de eerste hand over de ‘tafel’, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22. Nadere toelichting is te vinden in Romeinen 3:21-31 en Hebreëen 10.

Overige problemen met de vijfde soera:

  • Voor wat betreft de man of vrouw die schuldig is aan diefstal, hak hun handen af en straf hen voor hun misdaden. Dat is de straf die God beveelt. (soera 5:38)

  • Gelovigen, neemt noch joden noch christenen tot uw vrienden. (soera 5:51)

  • God ver vloekte de joden en veranderde hen in ‘apen en zwijnen’. (soera 5:60)

  • God gelastte de apostelen van Christus om in Hem en Zijn Gezant (Mohammed) te geloven, en zei: ‘Wij geloven. Getuig dat wij ons [aan God] hebben overgegeven’ (de islam volgen). (soera 5:111)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier en hier.

Geen opmerkingen: