zaterdag 22 september 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 9

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 9: Het Berouw, of het Ultimatum

Het achtste en negende koranhoofdstuk waren de laatste soera’s die aan Mohammed werden geopenbaard toen hij in Medina was. De negende soera is de enige die niet begint met de frase ‘In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige’. Dit bracht een aantal metgezellen van Mohammed ertoe aan te nemen dat het slechts een latere toevoeging was van soera 8. Daarmee zou dit gecombineerde hoofdstuk de op twee na langste soera zijn in de koran.

De kern van deze soera is een oorlogsverklaring tegen niet-moslims nadat hen slechts vier maanden immuniteit was geschonken – de traditionele heilige pelgrimsmaanden. Deze oorlog kan volgens soera 9:11 alleen worden vermeden als ze berouw tonen, zich overgeven aan het gebed en de zakaat betalen (de aalmoesheffing). Hierbij de ingrediënten van oorlogvoering:

Wanneer de heilige maanden zijn verstreken, maak dan de afgodendienaars af waar jullie hen ook maar vinden, grijp hen, beleger hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. (soera 9:5)

Gelovigen, wees niet bevriend met jullie vaders of broers als zij ongeloof verkiezen boven geloof. (soera 9:23)

Strijd tegen diegenen aan wie de Heilige Schrift werd gegeven die noch in God noch in het Laatste Oordeel geloven, die niet verbieden wat God en zijn Gezant hebben verboden en die het Ware Geloof niet omhelzen, totdat ze naar vermogen onderdanig de schatting betalen. (soera 9:29)

Of jullie nu ongewapend zijn of een goede uitrusting hebben, ruk uit en strijd voor Gods Zaak, met al jullie bezittingen en jullie persoon. (soera (9:41)

O Profeet, trek ten strijde tegen de ongelovigen en de huichelaars en pak hen streng aan. (soera (9:73)

God heeft van de gelovigen hun leven gekocht en hun wereldlijke bezittingen en heeft hen in ruil daarvoor de Tuin [het paradijs] beloofd. Zij zullen strijden op Gods weg, moorden en worden gedood. Aldus is de ware belofte die Hij heeft gemaakt in de Torah, de Bijbel en de Koran. En wie is trouwer aan Zijn eed dan God? Verblijd jullie dus in de koop die jullie hebben gesloten. (soera (9:111)


Niemand die deze koranverzen leest, kan daaruit concluderen dat de islam een ‘godsdienst van de vrede’ is. Het woord islam betekent onderwerping en niet vrede. De islamitische ‘vrede’ wordt pas bereikt als alle niet-moslims zijn gedood of gedwongen zich over te geven aan de islam.


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

4 opmerkingen:

Unknown zei

De verplichte belasting die dhimmi's moeten betalen heet niet Zakat, want dat is zoals je al zegt aalmoezen geven, maar jizya

Mores-mores zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Mores-mores zei

Palme spreekt van zakaat. Vermoedelijk gaat hij uit van de situatie dat het overwonnen volk al gedwongen is geïslamiseerd, dus dan zijn het al geen dhimmi's meer. Dhimmi slaat meen ik alleen op joden en christenen. Veelgodendienaars, zoals hindoes en Berbers, boeddhisten en zoroastrianen werden, voorzover niet uitgemoord, geheel geiuml;slamiseerd. Zie deze site.

Anoniem zei

@mores-mores
Zover ik na kan gaan klopt het wat je zegt. In het boek Mohammed and the Unbelievers staat het volgende;

"the relationship between islam on the one hand and Christians and Jews on the other was formed by Mohammed. The relationship is the dhimmi status, or dhimmitude, as established at khaybar after de jews were crushed. A dhimmi is a Jew or Christian who agrees to be second class citizen politically, cultural, and religiously. He sacrifices all civil rights and pays a special tax of humiliation"

http://www.cspipublishing.com/

Wishbone