zondag 2 september 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 7

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 7: De Kantelen – of het Onderscheidingsvermogen

De titel van dit hoofdstuk is klaarblijkelijk afkomstig van de parabel van Jezus over de rijke man en Lazarus, in Lucas 16:19-31, waarin Lazarus naar de hemel gaat, aan de borst van Abraham, terwijl de rijke man naar het dodenrijk ging.

Dan zullen de bewoners van de paradijstuin uitroepen tot de bewoners van het vuur: ‘Wij hebben ondervonden dat het waar is wat onze Heer heeft beloofd. Hebben jullie ook gemerkt dat het waar is wat jullie Heer heeft toegezegd?’

‘Ja’, zullen ze antwoorden, en een heraut onder hen zal aankondigen: ‘Vervloekt zijn de onrechtplegers die Gods weg versperren voor anderen en wilden dat het een kronkelweg was, terwijl zij niet in het hiernamaals geloven.’

Tussen beiden zal er een afscheiding zijn en op de kantelen zullen mannen staan die iedereen aan zijn uiterlijk herkennen. (…)

De vervloekten zullen de gezegenden toeroepen: ‘Geef ons wat water, of iets van dat wat God aan jullie gegeven heeft.’
(soera 7:44-51)

Terwijl Jezus de parabel gebruikte om de afwijzing van de Messias door de wereld te voorspellen, probeert de koran hier te voorzien in de geschiedenis van Gods profeten en de gevolgen als men hen geen achting schenkt. De lijst profeten in de koran omvat Adam, Noach, Hud (Arabisch), Lot, Jethro, Moses en uiteraard Mohammed zelf. Van deze lijst kan alleen Moses als een echte profeet worden beschouwd. Joods-christelijke theologen hebben de profeten onderverdeeld in belangrijke profeten – Jesajas, Jeremia en Ezekiel – en de minder belangrijke: Hosea, Joel, Amos, Obadia, Jonas, Mica, Nahum, Habakuk, Zefania, Haggai, Zajaria en Malachi. Geen van hen wordt hier genoemd.

Een ander probleem met deze soera is dat zelfs al vallen sommige bijbelse namen in de tekst, er vrijwel niets wordt gezegd over hun profetische boodschap. Ongeveer 70 van de 260 verzen gaan over Moses, maar de gehele bespreking van de Tien Geboden is als volgt:

[De Heer] antwoordde: ‘Moses, ik heb jou uitverkoren uit de hele mensheid om Mijn Zendingsboodschap en Mijn Geboden bekend te maken. Houd daarom vast wat ik je gegeven heb en wees dankbaar.’

Wij hebben voor hem op de tafelen alle soorten voorschriften gegraveerd en instructies over allerlei zaken. En We zeiden tegen hem: ‘Bestudeer deze vastberaden en voeg je bij je volk om hen te bevelen het mooiste ervan te behouden.’
(soera 7:144-145)

En dat is alles. Niet alleen worden de Tien Geboden niet genoemd (zie Deuteronomium 5:7-21), de meeste worden ook nog eens verworpen of verdraaid in de koran.

  • Er is geen rustdag (sabbath) in de islam, alleen de vrijdaggebeden, en dan kunnen moslims meteen terug, ‘op zoek naar Gods buit’. (soera 62:9)

  • Moord is alleen fout als het slachtoffer een moslim is (soera 4:92) of als er niet voor een ‘rechtvaardige zaak’ wordt gedood. (soera 6:151)

  • Stelen in de vorm van roof- of oorlogsbuit werd specifiek voor moslims goedgekeurd door Allah. (soera 48:20 en Boechari deel 1, nummer 429)

  • Mohammed begeerde zeker andermans vrouw, hij trouwde zelfs met Zainab, de echtgenote van zijn geadopteerde zoon. (soera 33:57-38 en Al-Tabari, deel III, bladzij 4)

  • Liegen is toegestaan als het de islam vooruitbrengt, bijvoorbeeld takiyyah. (soera 5:89, 16:106 en Ishaq, bladzij 367)

  • Overspel mag als het slachtoffer een slaaf is of krijgsgevangene (soera 4:24, 32:1, 70:22 en Ishaq, bladzij 517)


In plaats van de Tien Geboden aan te bieden, introduceert de koran vervolgens Mohammed als de man die de wetten voor de mensheid zal verzorgen:

[Allah zei] ‘Met mijn bestraffing tref ik wie Ik wil en Mijn barmhartigheid omvat alles. Ik zal het noteren voor hen die (…) de gezant, de Ongeletterde Profeet volgen, die zij in de Torah en de Bijbel beschreven zullen zien. Hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke.’ (soera &;156-157)

Centraal in de islam staat dat de geboden en de daden van Mohammed een voorbeeld zijn voor alle menselijk gedrag, gecodificeerd in de sharia. Een beknopte Engelse vertaling is The Reliance of the Traveler door Ahmad ibn Naqib al-Misri († 1368) en vertaald door Nu Ha Mim Keller in 1991. In dit boek van 1200 bladzijden staat heel duidelijk:

De basispremisse van deze stroming [Ashari] is dat wat goed is aan de daden van moreel verantwoordelijke mensen is dat wat de Wetgever (Allah of zijn gezant) goed heeft genoemd door het toe te staan of te vragen het te doen. En slecht is wat de Wetgever aldus heeft bepaald door te gebieden het niet te doen. Goed is niet wat de rede of het geweten goed noemt, noch is slecht wat de rede slecht noemt. De maatstaf van goed en kwaad is volgens deze school de Heilig Wet. (paragraaf a.1.4)

Sommige lezers vragen zich misschien af waarom ik niet inga op het deel van de koran (soera 25:68-71) waarin enkele geboden wel worden genoemd: roep geen andere godheid aan behalve Allah, gij zult niet doden, geen overspel plegen of valse getuigenissen spreken. Deze soera is geschreven toen Mohammed nog aan het prediken was in Mekka. Vele vroege verzen uit deze soera zijn ‘geabrogeerd’ (herroepen) en worden tegengesproken door de latere, Medinaanse verzen.
De logica eist dat als eerder uitspraken in strijd zijn met latere, de laatste het meest geldig zijn. Soera 2:106, over abrogatie, is eerder in deze serie behandeld. Bedenk hierbij dat soeranummering in de koran geen enkele relatie heeft tot de periode waarin ze werden ‘geopenbaard’. De koran is niet chronologisch.

Andere problemen met dit hoofdstuk:

  • Toen verklaarde de Heer dat Hij tot de Dag des Oordeels anderen zou gebruiken om de Joden te straffen. (soera 7:167)

  • De herhaling in allerlei verzen overal in de koran valt op. Vergelijk 7:85 en 7:91 met 11:83 en 29:35. Als de koran in de hemel op een kleitablet is geschreven door een Alwetende God, dan zou hij zeker de overbodige passages hebben geschrapt.


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier en hier.

5 opmerkingen:

AJ zei

Goed stuk, Bernadette. De Koran komt niet verder dan Mozes als dictoriale afgezant te afficheren zonder de inhoud van zijn boodschap te melden. De resultaten hiervan zijn overduidelijk in de moslimgemeenschap waar te nemen. Naar boven likken en naar onderen trappen. De boodschapper is belangrijker dan de boodschap zelf. Dat westerlingen nadenken, op een deel na, zal voor hen wel een reden zijn dat wij als onbegrijpenden worden beschouwd. Een psychopatische dictator in een combinatie met inteelt veroorzaakt ernstige gebreken.
Ik heb drie jaar met ze gewerkt en een deel van mijn vrije tijd meegemaakt en ik was voorgoed van mijn belangstelling genezen. Überhaupt hardop afvragen of er wel een opperwezen zou kunnen bestaan ontregelde deze mensen totaal. De koran is en blijft het antwoord op alle vragen en iets anders bestaat niet, is eenvoudigweg niet mogelijk want de koran is het letterlijke woord van Allah. Dan houd alles op.

Overigens weer die halalhypotheek reclame. Dit vind ik eigenlijk wel grappig.

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Unknown zei

Nou ja - het engste is natuurlijk dat de rede noch de moraal de sterveling houvast geeft; alleen woord en daad van mohammed zijn richtinggevend. Islam is werkelijk onverenigbaar met een moderne beschaving omdat hij de abjectste onderwerping vereist, een willoze, kritiekloze aanvaarding.
Als je zelfs de onaangenaamste daden van de proféet al ongemoeid moet laten en bovendien een god aanbidt die volkomen onkenbaar en onberekenbaar is, gelijk een oosterse potentaat,zo'n onberekenbare zevenklapper; iemand waar je beslist niet een flinke pot mee kunt ruzieën en die al helemaal nooit van z'n leven zijn excuses zou maken voor als 'ie het een keer te bont gemaakt had, dan moet je wel concluderen dat de islamitische samenleving tot in lengte van dagen veroordeeld is tot het ellendig leven van de slaaf of het creatuur: 'solitary, poor, nasty, brutish and short' en almaar biggend in 'de oorlog van allen tegen allen'
Iedere theoloog die dat feit bedekt met de mantel der liefde verzaakt zijn eigen geloof en verraadt de facto de ellendige umma..

Dus Let's invade their countries, kill their leaders and convert them to christianity..

Mores-mores zei

@Arjan: nou, je moet Louis Palme bedanken, niet mij. Maar het is inderdaad een goeie serie, heel eenvoudig uitgelegd.
De serie van Robert Spencer (blogging the Quran) op Hot Air / Jihad Watch is veel moeilijker, maar ook heel leerzaam.

@Paardestaart: het probleem is dat niet alles in de koran staat, b.v. de doodstraf op afvalligheid staat vooral in de hadith. Daar maken veel moslims ge(mis)bruik van, zoals Youssef Azghari in Trouw van 28 augustus: de koran pleit volgens hem voor vrijheid van godsdienst ('er is geen dwang in de islam').
Hun eigen onwetendheid is een groot probleem, ze zetten - uit angst - een roze bril op zodra het om hun geloof en hun profeet gaat.

Unknown zei

Er is geen dwang in Islam voor gelovigen..
Buiten islam is er niets dan dwang.
En dood natuurlijk.

Het beeld van de godheid door de koran in Islam - daar had ik het over - is al genoeg, lijkt me. Iets dat zó transcendent is dat je er alle kanten mee op kunt, dat niet onderworpen is aan de rede of aan de moraal is geen verheffende aanwezigheid voor mensen.
De moslim-god is een primitieveling..een barbaars afgodsbeeld, dat onderwerping en ontzag eist.