zondag 16 september 2007

Koranuitleg die alle illusies vernietigt, deel 8

The Incredible Qur’an, door Louis Palme

Moslims zeggen altijd dat wij onwetend zijn en niets begrijpen van hun prachtige koran. Maar wat staat er eigenlijk in het boek dat Wilders wil verbieden? Een serie.

Soera 8: De Buit

Geen koranhoofdstuk onthult meer over de snode bedoelingen van de islam dan De Buit. Hoe kan een religie die zich zelf ‘de Godsdienst van de Vrede’ noemt een hoofdstuk wijden aan dit onderwerp? We nemen een korte duik in de geschiedenis. Nadat Mohammed en zijn ongeveer 150 volgelingen uit Mekka werden verdreven, verkasten ze naar het oasedorp Yathrib (later Al-Medina genoemd, de stad), ongeveer 350 kilometer verderop. Deze tocht wordt de Hijdra genoemd en geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

De ‘immigranten’ hadden geen land en velen konden geen werk vinden in het stadje. Om hun narigheid te verlichten, moedigde Mohammed hen aan langskomende handelskaravanen te overvallen en de gevangen genomen personen als slaaf te verkopen. Bij de slag bij Badr in 624, de inspiratie voor deze soera, werd een karavaan van duizend kamelen beladen met geld en waardevolle handelswaar, begeleid door slechts veertig gewapende krachten, geplunderd. Er waren er meer. Het duurde niet lang of de volgelingen van Mohammed vielen ook joodse clans in Medina en naburige stadjes aan.

Was er niet een voorgaande vermaning van God geweest, dan zouden jullie streng gestraft zijn voor wat jullie buitmaakten. Geniet daarom van de goede en wettige zaken die jullie in de oorlog hebben gewonnen, en vrees God. (soera 8:69)

Niet alleen werd Mohammed een vers geopenbaard dat zijn volgelingen vertelt dat roofbuit innemen goed was, maar ook was het succes van deze overvallen een teken dat God goedkeurde wat ze deden.

God heeft jullie een rijke buit beloofd en heeft die aan jullie gegeven in alle promptheid. Hij heeft de handen van jullie vijanden tegengehouden, zodat Hij jullie overwinning tot een teken kan maken voor de ware gelovigen en jullie op het rechte pad kan begeleiden. (soera 48:20)

Alles bij elkaar doen moslimse geschiedschrijvers uit die periode verslag van 35 rooftochten in tien jaar tijd, ofwel één per drie of vier maanden (zie al-Tabari, deel IX, bladzij 118). Mohammed komt de eer toe persoonlijk te hebben deelgenomen aan 27 daarvan (Ibn Ishaq, bladzij 639). Sommige moslims beweren dat dit allemaal ‘defensieve’ aanvallen waren, maar in werkelijkheid kan er slechts één zo worden beschouwd: de slag van de Gracht (627), waarbij een leger uit Mekka tevergeefs poogde terug te slaan uit wraak op de door Mohammed en zijn aanhangers gepleegde overvallen op handelskaravanen.

Als er al sprake was van een ‘religieus’ motief achter deze plunderingen, dan was dat niet het bekeren van ongelovigen. De rooftochten kunnen alleen als terroristische daden worden gekenschetst:

[God zei:] ‘Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen. Houwt dan in op hun nekken en houwt hun vingertoppen af!’ (soera 8:12)

Verzamel op jullie bevel alle mannen en cavalerie tegen hen, zodat jullie vrees kunnen zaaien onder de vijand van God, en anderen met hen die jullie onbekend zijn, maar die God kent. (soera 8:60)

Vanzelfsprekend behoorde een vijfde van de roofbuit ‘God, zijn Gezant, diens familie, de wezen, de wanhopigen en de reizigers toe’ (soera 8:41). Dit omdat het ‘niet jullie waren, maar God die hen heeft afgeslacht. God kastijdde hem opdat Hij de getrouwen rijk kon belonen. (soera 8:17)


Eerdere delen van deze serie staan hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Al zijn de stukjes erg kort wordt het toch duidelijk hoe mensen zich verkijken op wat er daadwerkelijk in het boek staat. Hieronder een link met betrekking op het volgende deel. Er wordt in duidelijk gemaakt hoe abrogatie werkt en door een groot deel van de islam wordt gehanteerd. Ook wordt er duidelijk dat het vers van het zwaard 9:5 een overgroot deel van de vreedzame verzen vernietigd.

http://www.meforum.org/article/1754

Groet Wishbone

Unknown zei

Waarom zeggen zoveel christelijke voormannen toch zo makkelijk dat 'de abrahamitische godsdiensten' éen en dezelfde god aanbidden..dat het allemaal éen pot nat is?
Wie zou er Christus durven vereenzelvigen met de opportunistische woeste zevenklapper die tot 'de profeet' sprak??

Mores-mores zei

Wensdenken, Paardestaart. Maar achter de voormannen staan gelukkig de dominees en de gelovigen en die denken er heel anders over, zie dit verslag van de laatste Haamstede-conferentie van bevindelijk-gereformeerde theologen:

> "Met de islam is geen synthese mogelijk" [aldus SGP-onderzoeker Brouwer]. "De godheid van Jezus ontkennen, zoals de islam doet, dat is regelrechte vijandschap tegen de Gezalfde."

[zie o.a. soera 4, waarin de kruisiging van Jezus wordt ontkend, Jezus was niet Gods zoon en Maria maakt deel uit van de Drieëenheid]

Deze opmerking [geen synthese mogelijk] kon in Elspeet rekenen op instemmend gemompel. >

Maar ja, het zijn en blijven gggrrristenen, die de vijand de andere wang moeten toekeren:

> Net als overigens de opmerking van een andere predikant, die opriep onderscheid te maken tussen 'de islam' en 'de mens die moslim is'. "Anders worden moslims onze vijanden, en dat kan in het licht van het evangelie toch echt niet." >

@Wishbone: over de abrogatie had Louis Palme het al in het zeer lezenswaardige tweede deel van deze serie, over soera 2, De Koe.


Je verwijst naar het volgende deel, bedoel je soera 9? Daarin gaat het niet over abrogatie, maar het is een oorlogsverklaring aan niet-moslims.

Anoniem zei

@mores-mores
Ik moet helaas bekennen dat ik pas kort hier kom en nog niet alle delen heb gelezen.

Goed om te lezen dat het ook onder de christenen begint te leven. Nu nog hopen dat het doordringt tot de politiek zodat het niet alleen van dhr. Wilders afhangt.

Dank je voor de links.

Wishbone

Anoniem zei

@mores-mores
Ik heb de andere delen doorgelezen en het was zeker lezenswaardig. Vooral makkelijk te lezen.

Nog even over je laatste vraag. Ja en nee. In de link die ik heb neergezet staat beschreven hoe abrogatie in zijn werk gaat en waarom sommige stromingen wel en andere geen gebruik maken van abrogatie. Ook staat er beschreven dat er vier soorten van abrogatie zijn.

Met de verwijzing naar het volgende deel bedoelde ik o.a. het vers van het zwaard wat in het stuk beschreven wordt, 9:5 vervangt alleen al 124 verzen.

Wishbone

Anoniem zei

Ik moet niet zo laat reageren want dan ga ik rare dingen neerzetten. Ik bedoel dat er 4 categorieën zijn waarin wel en geen abrogatie plaatsvindt. De soera's waar het wel en niet op plaatsvindt staan onderaan de pagina weergegeven.

Sorry Wishbone