zaterdag 15 september 2007

Weer niet die immigratie

Goed stuk in de Volkskrant van vandaag, maar met een merkwaardige kop. Martin Sommer en een collega stellen dat de breuk binnen de VVD die leidde tot het wegsturen van Rita Verdonk 'ten diepste' over immigratie gaat, en dat geldt ook voor onderhuidse spanningen in andere partijen.

De PvdA zwalkt bij kwesties als de Armeense genocide, de dubbele nationaliteit, de burreka, de islamisering van Nederland; de financiering van de Westermoskee bleek pijnlijk, net als de benoeming van Tariq Ramadan en de subsidie voor het islamitische centrum Merhaba. De stroming-Pronk (gooi alle grenzen open) en die van Paul Scheffer (moslims moeten zich bezinnen op de gewelddadige kanten van de islam) staan lijnrecht tegenover elkaar.

Alexander Pechtold van D66, die in het vorige kabinet nog pleitte voor terugsturen van criminele Antillianen, is nu als Kamerlid roomser dan de voormalige multikul paus GroenLinks, dat immers als eerste kampte met affaires als Mohammed Rabbae (zich thans beschaafde ex-moslim noemende, tegenover Ehsan Jami), die de fatwa tegen Rushsdie goedkeurde, de coup van Ahmed Daskapan in de afdeling Den Haag en de Werdegang van de geschifte Surinaamse oud-communiste Tara Oedrajsingh Varma. Maar nog steeds vindt Femke Halsema, met Lubbers en andere prominente leden van het genootschap van World Connectors, dat de grenzen open moeten voor gelukszoekers uit de Derde Wereld.

CDA-minister Ab Klink sprak zich bij zijn afscheid als directeur van het wetenschappelijk instituut van zijn partij uit tegen de gelijkwaardigheid van religies, maar dat viel verder niemand op. En SGP-Kamerlid Van der Staaij keerde zich tegen de uitlatingen van de minister van islamisering, Vogelaar, omdat deze een 'ongewenste relativering' van de joods-christelijke traditie ademden.

Dit gaat allemaal over integratie, collega Sommer. Hoezo immigratie? Daar heeft men het niet over, met uitzondering van Pronk en Halsema dan. Het verzwegen uitgangspunt in alle partijen, behalve die van Geert Wilders, is dat immigratie een autonoom natuurverschijnsel is dat wij dienen te aanvaarden. Alle journalisten praten dat braaf na: de immigranten uit niet-westerse landen horen hier thuis en 'we' moeten zorgen dat ze zich hier ook thuisvoelen, dan komt het allemaal vanzelf goed.

Anders dan bij de vermeende opwarming van de aarde, een autonoom natuurverschijnsel dat met miljarden zou moeten worden tegengegaan, is de consensus door alle partijen heen dat immigratie in wezen goed is.

Het Nederlandse immigratiebeleid is sinds de jaren '70 volstrekt ongeclausuleerd. Iedereen uit Marokko en Turkije, ook analfabeten, kwam er zonder problemen in via de gezinshereniging en de huwelijksimport. De halve bevolking van Suriname werd zonder kloppen binnengelaten. Eenderde van alle Antillianen woont hier. Iedereen had meteen ook alle rechten op sociale uitkeringen en kreeg een gesubsidieerde huurwoning.

Geen enkele partij behalve die van Wilders pleit voor een immigratiestop op ongeschoolden en overtuigde moslims. Bolkestein heeft in de jaren '90 gepleit voor immigratiebeperking, maar daarna kwam de nadruk geheel te liggen op inburgering van de immigranten die er al waren - en nog steeds binnenkomen.

Die inburgering kostte en kost miljarden aan belastinggeld en toch domineren laaggeschoolde niet-westerse immigranten nog steeds alle verkeerde statistieken: zwaar gehandicapte inteeltbaby's, tienermoeders, jeugdzorg, spijbelaars, schoolverlaters zonder diploma, verkrachting, huiselijk geweld, moord, intimidatie, antisemitisme, antihomogeweld, beroving, inbraak, vandalisme, vervuiling, overlast, obesitas en subsidiefraude.

Daar staat tegenover dat de immigrantenonderklasse weinig bijdraagt aan de welvaart en de goede sfeer in ons land. 'Het probleem is springlevend en niemand weet wat hij ermee aanmoet', schrijft Sommer. Dat komt doordat niemand het woord immigratie in de mond durft te nemen. Den Haag blijft zich vol overgave storten op de heilloze integratiemissie, terwijl inburgering eigelijk geheel tot de eigen verantwoordelijkheid van de immigranten zou moeten worden gerekend. Zij zijn op eigen kracht en uit eigen vrije wil naar Nederland gekomen.

Intussen verdient een aparte kaste van zelfverklaarde weldoeners zijn boterham aan de integratie. Mogen we daar ook de journalisten toe rekenen?

Geen opmerkingen: